Każdy może zostać artystą

Inspiracją do powstania prac plastycznych na wystawę zatytułowaną: „Każdy może zostać artystą”, która zdobiła korytarz na I piętrze naszego szpitala, były dzieła słynnych malarzy takich, jak: Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Claude Monet, Edward Munch, Maurice Vlaminck, Paul Cezanne oraz wielu innych.

Na zajęciach wychowawczo-terapeutycznych oraz lekcjach plastyki uczniowie poznawali różnorodne style w sztuce, najsłynniejsze obrazy oraz ich autorów – znanych i cenionych malarzy, artystów z całego świata. Kierując się własną intuicją, wyobraźnią, fantazją oraz wrodzonym talentem dzieci tworzyły osobistą interpretację wybranego obrazu. Do tworzenia prac wykorzystywane były głównie takie techniki jak: malarstwo farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarela oraz rysunek pastelami tłustymi i suchymi. Prace powstawały w miłej i przyjaznej atmosferze swobody, zabawy i radosnej twórczości i pełniły funkcję terapeutyczną w trudnych warunkach szpitalnych.

Najważniejszym celem, który towarzyszył pomysłowi zorganizowania wystawy, była chęć pokazania jak wiele talentów i umiejętności posiada każde dziecko, wystarczy je odkryć, rozwijać i dzielić się nimi. Nigdy nie wiadomo, czy nie będzie to początek wspaniałej kariery malarskiej!

Naszym zadaniem jest zachęcać dzieci, by nie obawiały się zmierzyć nawet z największymi sławami. Mamy nadzieję, że będzie to również zachęta do podejmowania kolejnych prób, także w innych dziedzinach życia i przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości wśród naszych pacjentów.

Wystawa prac wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli, pacjentów oraz personelu szpitala.

Opracowała: Wioletta Gniazdowska