Grono Pedagogiczne

Dyrektorem naszej szkoły jest Anna Woźnica

Wicedyrektorem – Danuta Włodarczyk – Molska

Kierownikiem zajęć pozalekcyjnych – Jolanta Talma

Kadra pedagogiczna to nauczyciele tzw. przedmiotowi oraz wychowawcy zajęć pozalekcyjnych – w sumie ponad 40 osób.