Historia szkoły

Krótka historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły zaczęła się w roku 1956, kiedy to w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 Akademii Medycznej u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Litewskiej w Warszawie powstała Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego dla dzieci przewlekle chorych, a rok później Przedszkole. W roku 1999 powołano Gimnazjum, a rok później utworzono Zespół Szkół Specjalnych nr 87.

Od września 2003 r. objęliśmy opieką dydaktyczno-wychowawczą pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika, a od roku 2013 – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya oraz Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha.

Jesienią roku 2015 szpitale z ulic Działdowskiej i Litewskiej przeprowadziły się do nowej siedziby – dużego i nowoczesnego szpitala przy ul. Żwirki i Wigury 63 a. Wskutek tego uczniami naszej szkoły stali się pacjenci całego Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracujemy na 20 oddziałach w czterech warszawskich szpitalach.

W wyniku reformy przeprowadzonej w 2017 roku Zespół Szkół został przekształcony ponownie w Szkołę Podstawową nr 287 z Oddziałami Gimnazjalnymi.

Aktualnie pracujemy jako Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287.