Warszawskie ZOO

Od 2019 roku współpracujemy z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym. Kilkukrotnie odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielką tej placówki – panią Joanną Piotrowską.

W czasie zajęć bardzo ciekawie prezentowane są naszym uczniom informacje z różnych dziedzin przyrody: zoologii, pracy ogrodów zoologicznych, ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i ekologii.

Jak wygląda pióro?

Spotkania są interaktywne, dzieci mogą oglądać, dotykać eksponaty, wykonywać prace plastyczne dotyczące tematyki zajęć. Towarzyszy temu zawsze żywa dyskusja, młodzi słuchacze są bardzo zaangażowani i ciekawi.

Na koniec zajęć uczniowie otrzymują drobne pamiątki (zakładki, ołówki, przypinki).

Przygotowała Marta Adamska - Ptaszek