Muzeum Polin

Od wielu lat odwiedza nas Muzeum Historii Żydów Polskich.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach przybliżających kulturę żydowską.

Podczas lekcji muzealnych dzieci poznają przeszłość Polski oraz dzieje polskich Żydów, uczą się tolerancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kulturowej.

Spotkania te inspirują do formułowania własnych opinii, jak również przyczyniają się do integracji wszystkich uczestników i prezentacji ciekawych działań twórczych.

Pracownikom Muzeum Polin serdecznie dziękujemy za realizację działań edukacyjnych w naszej szkole.

Muzeum Polin

W szkole szpitalnej od wielu lat 
z Muzeum Polin poznajemy świat.
Przeszłość, tradycję chętnie zgłębiamy,
twórczością piękną się zachwycamy.
Pan Kleks też kiedyś u nas zagościł,
a z nim wszelakie rozmaitości.
Dużo radości, miłe wspomnienia,
piórem i pędzlem oddane marzenia.
Ważne rozmowy o naszych prawach
i pogawędki o różnych sprawach.
A podczas zajęć w serdecznym gronie
każdy mógł zgłosić uwagi swoje.
Dawne zabawki, ważne zwyczaje.
O tolerancji – niech nie ustaje!
O tym, co łączy, a nie co dzieli,
abyśmy zawsze byli weseli.
Dziękując zatem za tyleż lat,
pragniemy nadal odkrywać świat
pięknych budynków i ślicznych pieśni,
a naszą wdzięczność w wierszu zamieścić.

Uczniowie

Opracowała Magdalena Zbiciak