Witamy naszych Gości!

Hojność

Podziel się pięknem dostrzeżonym
w pachnącej swą urodą chwili,
rozgłaszaj życia dobre strony
aby też inni się cieszyli…

Niech twa szlachetność promienieje
a dobre słowa leczą rany,
lśniącą jak brylant daj nadzieję
komuś, kto nie był doceniany…

Rozdawaj ciepłych uczuć perły,
dziel się muzyką swej radości,
niech miłość lekiem jest na nerwy
i prognostykiem dla przyszłości…

Bądź sprawcą cudu jakim będzie
to, że w kimś hojność twa obudzi
zamordowaną prawie wszędzie
zwykłą, codzienną wiarę w ludzi.

Marcin Urban

„Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287

ma siedzibę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego przy ul. Żwirki i Wigury 63 a w Warszawie.

Naszej opiece podlegają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz klas „0”. Uczniami SPS 287 są pacjenci przebywający aktualnie w:

  • Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
  • Oddziale Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1
  • Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
  • Oddziale Dziennym w SZPZLO przy Pl. Czerwca 1976 nr 1 w Ursusie

Naszą misją jest wspomaganie procesu leczenia poprzez naukę i zabawę.
Jesteśmy szkołą, w której każde dziecko, pomimo choroby, może odnieść sukces, uwierzyć w siebie i pokonać własne słabości – ma szansę być malarzem, poetą, aktorem…