Muzeum Niepodległości

Lekcje muzealne w szpitalu

Jestem nauczycielem historii w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 287 w Warszawie. W listopadzie 2010 roku nawiązałam współpracę z kustoszem Muzeum Niepodległości Panem Michałem Rybakiem. Zaowocowało to możliwością spotkania z Muzeum bez wychodzenia uczniów ze szpitala – Pan Michał przychodzi do nas. Zajęcia odbywają się w szpitalu przy ulicy Żwirki i Wigury oraz w szpitalu przy ulicy Kopernika.

Tematy zajęć prowadzonych przez Pana Michała korelują z innym przedmiotami nauki szkolnej tj. językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią, plastyką, uzupełniają i wzbogacają program nauczania tych przedmiotów o nowe elementy, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji narodowych oraz tradycji regionu Mazowsza oraz Kresów Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Wykłady prowadzane przez Pana Michała są interesujące, trafiają do wyobraźni uczniów, poszerzają oraz uzupełniają ich wiedzę. Są dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, a także uwzględniają specyfikę naszej szkoły, tj. różne grupy wiekowe, klasy łączone, a przede wszystkim nauka chorych dzieci. Dzięki udostępnionym przez Muzeum materiałom edukacyjnym uczniowie mają możliwość głębszego zainteresowania się proponowanymi tematami.

W roku szkolnym 2018/2019 r. szkoła dostała podziękowanie za udział w projekcie edukacyjnym Polskie Drogi do Niepodległości od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Dla większości uczniów naszej szkoły, w szczególności pochodzących z małych miejscowości, tego typu spotkania są czasem jedyną, często pierwszą w życiu okazją zapoznania się z pracą Muzeum Niepodległości, z jego działalnością edukacyjną. Na zajęciach dzieci rozwiązują krzyżówki, malują postacie historyczne czy symbole narodowe. Zachętą do dalszych spotkań są wręczane dzieciom upominki i odznaki. Po zajęciach uczniowie często zadają bardzo interesujące pytania dotyczące omawianego tematu, na które otrzymują wyczerpujące odpowiedzi prelegenta.

Nasza szkoła – Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrekcja – serdecznie dziękuje Dyrekcji Muzeum Niepodległości za umożliwienie cyklicznego, nieodpłatnego uczestnictwa w tych zajęciach. Szczególnie też należy podziękować panu Michałowi Rybakowi za okazane zaangażowanie i wkład pracy w profesjonalne prowadzenie prelekcji.

Grażyna Skonecka – Łukasiak