„Zgrupowanie Radosław”

Nawiązałam współpracę z Grupą Historyczną „Zgrupowanie Radosław”, która zajmuje się  krzewieniem patriotyzmu i wiedzy historycznej wśród młodzieży, a zrzesza pasjonatów historii Polski w okresie lat 1939-1956 i organizacji niepodległościowych 1939 -1963. Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” powstała w 2004 roku na fali obchodów 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

8 listopada 2019 roku odbyło się  pierwsze spotkanie członków Grupy z  naszymi uczniami. Dotyczyło ono rocznicy odzyskania niepodległości i było połączone z prezentacją umundurowania i broni z tamtej epoki. W maju 2020 r. planowane było kolejne spotkanie związane z obchodami  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przygotowała: Monika Łuszczak