Dbajmy o las…

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

„DBAJMY O LAS WOKÓŁ NAS”

Cele konkursu:

  • – wyzwolenie wrażliwości i wyobraźni plastycznej
  • – wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie
  • – zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony lasów
  • – kształtowanie postaw patriotycznych
  • – rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu

Regulamin konkursu:

  • – Konkurs trwa od 01.03.2022r. do 31.03.2022r.
  • – Konkurs ma charakter indywidualny
  • – Obejmuje następujące kategorie wiekowe

* 0 i klasy I-III  * klasy IV- VI  * klasy VII- VIII

Plakat wykonujecie na kartce A4, dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, collage, wycinanki, wyklejanki)

Ocenie podlegać będą:

* pomysłowość  * oryginalność pracy  * estetyka wykonania  * zgodność pracy z tematem

Prace proszę zaopatrzyć w informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa, oddział szpitalny pobytu,

Konkurs  ma charakter wewnętrzny.

Organizator: Elżbieta Wiszowaty- wychowawca

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów, drzew, ich znaczenia dla dobrobytu naszej planety i sposobów na ich ochronę. Tegorocznym obchodom Dnia Lasów towarzyszyć będzie hasło „Lasy i Energia”.

W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje zwracające uwagę na lasy i ich problemy. Ludzie chętnie podejmują działania na rzecz lasów (sprzątanie, sadzenie drzew). Zachęcają, aby w tym dniu odwiedzać najbliższe lasy wraz z dziećmi. To ważne, by najmłodsi nawiązywali kontakt z przyrodą.

Lasy pokrywają 1/3 lądów na ziemi. Stanowią podstawę egzystencji dla około 1,6 miliarda ludzi. Na całej planecie 80% gatunków zwierząt lądowych, owadów, roślin żyje w lasach. Polska jest w europejskiej czołówce jeśli chodzi o wielkość powierzchni lasów. W 2020 roku grunty leśne pokrywały powierzchnię 9,4 mln ha, w tym lasy zajmowały 9,2 mln ha, co stanowiło 29,6% powierzchni kraju.

Utrata i degradacja lasów powoduje emisję dużej ilości gazów ocieplających klimat. Około 8% roślin i 5% zwierząt leśnych na całym świecie jest skrajnie zagrożonych wyginięciem.

My też w naszej szkole pragniemy zachęcić Was do pogłębiania wiedzy na temat ochrony lasów. Oglądajcie filmy, poczytajcie i porozmawiajcie z nauczycielem na lekcji na temat: Jak ja mogę przyczynić się do ochrony lasów w mojej ojczyźnie? Jest to też wyraz waszego patriotyzmu.

Zapraszam też wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat „Dbajmy o las wokół nas”. Te prace będą bardzo ważną formą waszej wypowiedzi na temat ochrony i dbania o nasze środowisko.